Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 07.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


PAVLLO NECO VEIZI, ELONA BAJRAM VEIZI, ZK 3844, HIMARE, VLORE

RIZA RIZA YZEIRI, BUKURIE BUKURIE YZEIRI, ZK 8604, 24 MAJI, VLORE

JANI MIHAL KONOMI, BURBUQE GANI KONOMI, ZK 8602, VLORE, VLORE

NEHAT LUFTAR XHAFAJ, FLUTURA NAZMI XHAFAJ, ZK 2086, KARBUNARE, VLORE

LUAN SAMI OSMENI, ZK 8604, 1 MAJI, VLORE

SPIO ALI CIKO, ATHINA HARILLA CIKO, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE

ERVIS ISMAIL SAKO, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE

HAJRI SHABAN HAMTI, LELI MUSA HAMETI, ZK 8604, 1 MAJI, VLORE

BESNIK QANI TAHIRI, ENRIETA MEMDU TAHIRI, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE

ILIR QEMAL NURAJ, ZINETE TOZO NURAJ, ZK 1524, DRASHOVICE, VLORE

XHEMAL AZBI RAMAJ, MANUSHE BARJAM RAMAJ, ZK 1022, AMONICE, VLORE

JEMIN BRAHIM BILALI, XHULJANA MENO BILALI, ZK 8602, UJE I FTOHTE , VLORE

NDREKO NANE LAPA, MALI PAVLLO LAPA, ZK 2960, PILUR, VLORE

KRISTOFOR NDREKO LAPA, JOANA NEKI LAPA, ZK 2960, PILUR, VLORE

ANASTAS NDREKO LAPA, ZK 2960, PILUR, VLORE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: