Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VENDORE FIER

AFISHIM PUBLIK


Datë 21.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK FIER Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


MELEQ ESTEF ZEQO, ZK 3031, PORTEZ, FIER

AFERDITA DEMIR SHPATRAKU, ZK 8532, SHEQ I MADH, FIER

MIKEL, TEODORE NASI VIDHI, ZK 8534, 15-TETORI, FIER

ANDREA THEMI MONE, ZK 8534, AFRIM I RI, FIER

STEFAN TODI DANO, ZK 8531, SHEQ I VOGEL, FIER

PANDELI KICO PRIFTI, ZK 8531, 1-MAJ, FIER

LILI THOMA KOLA, ZK 8534, AFRIM I RI, FIER

JORGAQ PILO BYZYKA, ZK 8534, AFRIM I RI, FIER

ASLLAN ISA HOXHAJ, ZK 8534, KRYENGRITJA E FIERIT, FIER

FETI ARIF DRIZA, ZK 3143, RADOSTINE, FIER

ASLLAN ISA HOXHAJ, ZK 8534, KRYENGRITJA E FIERIT, FIER

ESMA SHYQYRI STAFA, ZK 8531, SHEQ I VOGEL, FIER

PETRAQ THOMA KOLA, ZK 8534, AFRIM I RI, FIER

JAKUP ILJAZ ILJAZI, ZK 8531, 1-MAJ, FIER

SOKRAT PILO PLAKU, ZK 8532, BISHANAKE, FIER

JOSIF VASIL LULE, ZK 8534, 15-TETORI, FIER

ARDJANA TODI MILE, ZK 8532, SHEQ I VOGEL, FIER

DHIMITRAQ PILO MILE, ZK 8532, SHEQ I VOGEL, FIER

ALFRED MITI STOJA, ZK 8533, MBROSTAR FERKO, FIER

AGRON NASI STOJA, ZK 8533, MBROSTAR FERKO, FIER

LEONARD MUHAMET KANE, ZK 8533, MBROSTAR FERKO, FIER

KLAUDIO ARQILE VILA, ZK 8531, 1-MAJ, FIER

NDONI LLAZI GOGA, ZK 8532, SHEQ I MADH, FIER

FLAMUR ABAS KALLASHI, ZK 2265, KRAPS, FIER

RAJMOND NAZIF MAMO, ZK 2890, PATOS, FIER

QEMAL MEFAIL BICAKU, ZK 8532, BISHANAKE, FIER

SHYQYRI MALIQ LILE, ZK 3691, VADHIZE, FIER

MEZAN MALIQ LILE, ZK 3691, VADHIZE, FIER

GEZIM HASAN BEQIRI, ZK 8532, SHEQ I MADH, FIER

GENTIAN VASIL PRIFTI, ZK 8532, SHEQ I MADH, FIER

SHYQYRI QAMIL RUKO, ZK 2890, PATOS, FIER

MERUSHE XHELAL RUKO, ZK 2890, PATOS, FIER

VASILLAQ SOTIR PETO, ZK 8534, 15-TETORI, FIER

AGRON VIKTOR BANO, ZK 8531, 1-MAJ, FIER

FLAMUR ABAS KALLASHI, ZK 2265, KRAPS, FIER

VANGJEL LLUK REDHI, ZK 8532, SHEQ I MADH, FIER

AGRON YMER KORCARI, ZK 2224, KORCERAJ, FIER

SOTIRAQ LILI KULE, ZK 1090, BALLSH, FIER

HALI RAKO RAPUSHI, ZK 8533, 8-SHKURTI, FIER

LEONIDHA PETRO NAKO, ZK 8533, MBROSTAR FERKO, FIER

KRISTAQ PETRO NAKO, ZK 8533, MBROSTAR FERKO, FIER

ERISELDA KRISTAQ NAKO, ZK 8533, MBROSTAR FERKO, FIER

PIRONADA PIRO NAKO, ZK 8533, MBROSTAR FERKO, FIER

GRAMOS TAKO TAKA, ZK 8532, LIRI GERO, FIER

NAIM TAKO TAKA, ZK 8532, LIRI GERO, FIER

PAVLINA LLAMBI CAPO, ZK 8533, 15 TETORI, FIER

KASEM SYRJA MECAJ, ZK 2274, KRESHPAN, FIER

LEONIDHA KOCI BITA, ZK 8534, AFRIM I RI, FIER

PANDELI GAQI STEFA, ZK 8531, SHEQ I VOGEL, FIER

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: