Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VENDORE FIER

AFISHIM PUBLIK


Datë 14.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK FIER bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


NEFTALI LONI KERRI, ZK 8533, 8 SHKURTI, FIER

ENGJELL KOCI GJECI, ZK 8534, APOLLONIA, FIER

VIKTOR DHANIL GJATA, ZK 8534, AFRIM I RI, FIER

EDMOND QEMAL HENAJ, ZK 2274, KRESHPAN, FIER

SAFET DAJLAN BRAKAJ, ZK 2890, E RE, PATOS

TODI LEKSI PRENDI, ZK 8533, MB. FERKO, FIER

SAMI NEIM MUSTAFAJ, ZK 3196, NR. 1, ROSKOVEC

LLAMBI LLAZI MECO, ZK 8533, 15 TETORI, FIER

FAIK HYSEN HIMA, ZK 8531, SHEQ I VOGEL, FIER

PANDELI UANI RISTA, ZK 8534, AFRIM , FIER


Kliko për të parë dokumentin

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: