Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VENDORE KAVAJË

AFISHIM PUBLIK


Datë 14.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ASTRIT MASAR ARAPI, ZK 8552, KAVAJE, KAVAJE

BESNIK FADIL NOVA, ZK 8552, KAVAJE, KAVAJE

BASHKEPRONARET “VOGLI”, ZK 8552, KAVAJE, KAVAJE

ERMAL QANI VRAPI, ZK 8551, KAVAJE, KAVAJE

FATION BESNIK NASUFI, ZK 8551, KAVAJE, KAVAJE

GEZIM ADEM QAHJA, ZK 8551, KAVAJE, KAVAJE

GEZIM ADEM QAHJA, ZK 8551, KAVAJE, KAVAJE

HAXHI HYSNI ALLA, ZK 8552, KAVAJE, KAVAJE

PETRIT HAXHI GJATA, ZK 8552, KAVAJE, KAVAJE


Kliko për të parë dokumentin

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: