Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KORÇË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KORÇË

AFISHIM PUBLIK

Datë 28.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ARBEN MYRVET LLABANI, ZK 3544, SUL,DEVOLL

BARDHYL HASAN KELLEZI, ZK 2716, MOLLAJ,KORCE

SHKELQIM ADEM ZHILLA, ZK 2573, MALIQ, MALIQ

IRINI THOMA COLLAKU, ZK 1187, BILISHT, DEVOLL

MYFTAR MUHARREM SHENOLLARI, ZK 1744, GJERGJEVICE, KORCE

ASTRIT HYSEN HASANI, ZK 8564, VANGJEL KOCILEMI, KORCE

KRISTO ESTREF BACKA, ZK 3544, DEVOLL, KORCE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: