Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 31.03.2022


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


TAJAR QEMAL KOKALARI,DASHMIR FADIL KOKALARI, ARJETA NURI CEKA(KOKALARI), ZK 8542, L.PALARTO, GJIROKASTËR

MARTIN HAXHI BELAJ, ZK 8542, L.PALARTO, GJIROKASTËR

CHRISTOFOROS KONSTANTINOS KOSTARAS, MARIANNA LOUIS ALEKSANDROU, ZK 2357, F.LABOVE E MADHE, GJIROKASTËR

SHPRESA LUTFI HOXHA, ERMAL AGIM HOXHA, RESUL AGIM HOXHA, ZK 8542, L.CFAKË, GJIROKASTËR

HALIT LUTFI AHMATI, BAJAME HIQMET AHMATI, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTËR

ELMAZ VEHIP SINO, HANUSHE MUHAMET SINO, ZK 8542, L.CFAKË ,GJIROKASTËR

ALEKSANDRA VASIL GAÇO, ZK 2233, F.KOSHOVICË, DROPULL

DALAN JAHO DEVOLLI,VIOLETA HASENI DEVOLLI, ZK 8542, L.VARROSH, GJIROKASTËR

SPIRO VASIL KALLO, ZK 2277, F.KRIONER, DROPULL

FOTAQ GOLE KOKO, FROSO NIKO KOKO, ZK 8542, L.PAZAR I VJETER, GJIROKASTËR

SPIRO DHIMITRI TAHO, ZK 8541, L.GRANICË, GJIROKASTËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: