Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 04.04.2022


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ILIR HASAN SHABANI,LINDI HASAN SHABANI, ZK 8523, DYLI HAXHIRE, ELBASAN

HAZIS SHABAN MEMA ,ZK 2237, KOSOVE E MADHE, BELSH

RAMAZAN HEKURAN NUKA, ZK 2908, TEQE, PEQIN

IDAJET QANI ASLLANI, ZK 1452, DASAR, CËRRIK

HANME XHAFERR ISMAILI,ZK 1386, ÇERRAGE, BELSH


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: