Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 20.05.2022


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


LLAZAR TUN BASHURI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

GERTI BASHKIM CARA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

HYQMET HAXHI SHARRA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

NURIJE ISMAIL DEDEJ, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

MAHMUDIJE XHAFERR KOLLCAKU,BLEDAR ABDULLA KOLLCAKU,ERVIN ABDULLA KOLLCAKU, BLERTA ABDULLA KOLLCAKU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

LULZIM SAMI MUSTAFAJ, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ABDYL HYSEN HOXHA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ARBEN OSMAN HYKA , ZK 3231, RRIKAJ, KAVAJË

BAJRAM ELMAZ HYSENI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

FATMIR BAJRAM OKSHTUNI, ZK 8552 ,KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: