Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.06.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ALTIN LAVDRIM NAZARI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

ERVIN LAVDRIM NAZARI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

LILJANA NAKO NAZARI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

PARID LAVDRIM NAZARI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

DHIMITER STEFAN BALA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

ANDON NAÇO DHIMËGJOKA, DHJAMAND MANOL DHIMËGJOKA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

ANDON MILTO MILO, ELENI NONO MILO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

HARILLO LEFTER GJEZO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

KOLA NAÇO DHIMËGJOKA, MARIKA KOLO DHIMËGJOKA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

KRISTOFOR DHIMITER MILLIOS + BP, KOÇO, PROTO, MILO, DHIMOGJINI, SHISHKA ,ZK 3844, VUNO, HIMARË

LLAZAR THOMA PRIFTI, MIRELA LIKO PRIFTI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

MALI NOH GËRDHUQI, ZK 2960, PILUR, HIMARË

MIHAL CIKO RONDO, VERDHIQI KIÇO RONDO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

PANAJOT SOKRAT MUÇUA, ZK 2960, PILUR, HIMARË

PETRO VANGJEL MILO, MARIKA KIÇO MILO, ZK 1481, DHËRMI, HIMARË

SIMO THIMIO BIFSHA, ZK 1739, GJILEKË, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: