Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 15.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.ALI HETEM LANI, ZK 8542, L. DUNAVAT II, GJIROKASTER

ARBEN BEJO ASLLANAJ, ZK 8542, L PALORTO, GJIROKASTER

ARBEN BEJO ASLLANAJ, ZK 8542, L PALORTO, GJIROKASTER

ASAF ASLLAN KOTROCI, ZK 8542, L. DUNAVAT II, GJIROKASTER

ELVIRA SKENDER KUKA, ZK 8542, L. CFAKE, GJIROKASTER

ISMAIL KASEM KUKA, ZK 8542, L. CFAKE, GJIROKASTER

SANIJE RUHI LOLOCI, ZK 8542, L. DUNAVAT, GJIROKASTER

SINAN TAMAS KALLFA, ZK 8542, L. PALORTO, GJIROKASTER

SURJA XHELIL SHERIFI, ZK 8542, L. PALORTO, GJIROKASTER

XHELIL SEIT RONDO, ZK 8542, L. CFAKE, GJIROKASTER

XHELIL SEIT RONDO, ZK 8543, L. CFAKE, GJIROKASTER

XHELIL SEIT RONDO, ZK 8544, L. CFAKE, GJIROKASTER

XHELIL SEIT RONDO, ZK 8545, L. CFAKE, GJIROKASTER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: