Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Date 07.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


ARDIT OSMAN ARIFAJ, SHYRETE MEHMET ARIFAJ, ZK 1347, TROPOJE, KUKES

HABIB RAMDAN PETKU, SHYQIRIJE DIN PETKU, ZK 3425, KUKËS, KUKES

TAHIR NIMAN SYLECI, ZYRA REXHEP SYLECI, ZK 3649, TROPOJE, KUKES

SHQIR NUREDIN GJOCAJ, MEREME BALI GJOCAJ, ZK 1347, TROPOJE, KUKES

GEZIM UKE QARRI, SANIJE ISUF QARRI, ZK 2282, HAS, KUKES

JETNOR DIN XHAFERI, ZK 3821, FAJZA, KUKES

ASTRIT SELIM HASANDOCAJ, SKENDER SELIM HASANDOCAJ, ZK 1503, BUJAN, KUKES

MANE MYFTAR METALIAJ, ISAT HHAZIR METALIAJ, ZK 1347, TROPOJE, KUKES

MARTE KOL RRGALLA, ZK 1431, LEKBIBAJ, KUKES

XHEVAT ISUF CENAJ, ZK 1819, KUKES, KUKES

ARBEN ISA DAUTI, ZK 1683, HAS, KUKES

ARBEN ISA DAUTI, ZK 1683, HAS, KUKES

MAXHUN HASAN CERKEZI, ZK 3634, FAJZA, KUKES

RAGIP PUSHTRIK BAJRAKTARI, ZK 3794, GOLAJ, KUKES


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: