Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Date 7.07.2021


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


FADIL RAMADAN ABAZI ZK 3799, VLESHE, DIBER

MUHARREM MUSTAFA KACI, ZK 3444, SHUPENZE, BULQIZE

SELIM RUSTAN MEZIU, ZK 2730, MUHURR, DIBER

XHEMAL ILMI SKARRA, ZK 2932, AKSIONI, DIBER

VESEL SHAHIN FISHTI, ZK 2932, VEHBI DIBRA, DIBER

FAZLI XHELADIN JAKIMI, ZK 1229, BOCEVE, BULQIZE

BASHKIM AVDI BOBA, ZK 3694, VAJKAL, BULQIZE

LIMAN VESEL LLESHI, ZK 1507, DOM, KLOS

MINAH MUSTAFA XHEPA, ZK 3442, SHUMBAT, DIBER

ERDEL MENSUR JORGANXHIU, ZK 2932, TREG, DIBER

AHMET FERIT SPAHIU, ZK 1591, EREBARE, DIBER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: