Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – SARANDË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA SARANDË

AFISHIM PUBLIK

Datë 29.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Sarandë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


MIHAL DERVISH BIDO, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

MIHAL JORGO MEHILLI, ZK 2518, LUKOVE, HIMARË

MILO SPIRO PAPA, ZK 8641, LAGJIA NR.1, SARANDË

JAKOV ROMEO SERJANI, ZK 3265, SASAJ, HIMARË

MENTOR ROMEO SERJANI, ZK 3265, SASAJ, HIMARË

ARTAN MEZAN MEHMETI, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

RONI RAPE MERKO, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

SPIRO DHIMITER ZHULI, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

VASIL ISMAIL ISMAILI, ZK 2801, NINAT, KONISPOL


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: