Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – SARANDË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA SARANDË

AFISHIM PUBLIK

Datë 26.11.2021


Drejtoria vendore e ASHK Sarandë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


THOMA MIHO TURLLA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

VLADIMIR SHEFIT META,ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

ARQILEA JANI TURLLA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

SPIRO SOTIR GUDI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

SPIRO SOTIR TURLLA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

KOSTA JORGJI KORDHA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

JANI VANGJEL VRIONI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

PILO KRISTO BABI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

HAJRI MUSA DRAÇI, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

SURJA LUTO BOÇI, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

TATJANA TAHIR VEJZATI,BUJAR ADIF VEJZATI ,ZK 1464, DELVINË, DELVINË

KRISTO THOMA MILO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

MIRANDA JANAQ BOSHNJAKU ,ZK 1421, ÇORRAJ, HIMARË

MILICA KRISTO TURLLA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

SPIRO THANAS ÇAVO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

ELENI JORGJI BABI, DHIMITER THOMA BABI,VASIL THOMA BABI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

THOMA VANGJEL VRIONI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

KOÇI KIÇO DINI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

MIMOZA AHMET HAMITI, ZK 1464, DELVINË, DELVINË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: