Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 17.01.2023


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


VIKTOR RAMIS RAPO, TEFTA SULEJMAN RAPO, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

LEFTER KANAN SHAHAJ, SYBE ILJAS SHAHAJ, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

FESTIM FADIL HALILI, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

MIMOZA SHEME XHAFOLLARI, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

PRANVERA ELHAM KAMBERAJ, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

XHEMAL ARAPI,TEFTA ARAPI,EDUART ARAPI,ZHANETA ARAPI, MELEQ ARAPI, ZK 8601, 15 TETORI, VLORË

ALQI VASIL MËHILLI, KATINA STEFO MËHILLI,HARILLA VASIL MËHILLI,ERMIONI KOSTA MËHILLI, SPIRO VASIL MËHILLI, ZK 1481, DHËRMI, HIMARË

ERGUS TOMORR ÇEÇI, ZK 8601, 4 HERONJTË, VLORË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: