Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 15.03.2023


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


MEHEDI JONUZ GJYLA, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN

KRISTINA KRISTO SULONJAKU, ENKELEJDA PETRIT SULONJAKU, ALBANA PETRIT SULONJAKU, MATILDA PETRIT SULONJAKU, ZK 8522, ÇLIRIMI, ELBASAN

BESNIK MEHMET GARUNJA ,ZK 8524, KALA, ELBASAN

ZYRA LIVAN QOSJA, ZK 3075, BANJË, CËRRIK

HAJRIJE BRAHIM DERVISHI, ENXHI RAMAZAN DERVISHI, ENEIDA RAMAZAN DUKA, ZK 1842, SPORTI, GRAMSH

LIRIJE SHYQYRI MURATI, ZK 1842, XHILE LIÇI , GRAMSH

BEKIM ISLAM LLAPUSHI, ZK 1842, XHILE LIÇI, GRAMSH

PASHO HYSEN KOKONOZI, ZK 2924, PRRENJAS, PRRENJAS

VLADIMIR STEFAN BEZHANI, ZK 8525, HAXHIAS,ELBASAN

AMDIJE XHEVAHIR MUJOLLARI, ZK 8524, VISARION XHUVANI, ELBASANI

BUJAR ISTREF KLLOGJIRI, ZK 8522, ELBASAN , ELBASAN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: