Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 21.03.2023


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


MIHALLAQ KLEARKO RUCI, ZK 1739, GJILEKË, VLORË

ARDIANA PETRO KOKAVESHI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

LILJANA JORGJI TARE,KRISTO TEKI TARE, FOTO JORGJI PRENCI,URANI NELO PRENÇI, ZK 1481, DHËRMI, HIMARË

ELTON GORKI BIFSHA, ZK 1982, ILIAS, HIMARË

ADELINA FEÇOR REFATI, ZK 8604, 1 MAJI , VLORË

BUKUROSHE MIÇO GUÇE, ZK 8604, 1 MAJI , VLORË

RAIT KADRI PEÇAJ, VOJSAVA NEIM PEÇAJ, ZK 2074, KANINË, VLORË

KOSTA REFIT BIMAJ ,LEONORA ZIA BIMAJ, ZK 2476, LLAKATUND, VLORË

KRISTAQ PASKAL QIRJO ,MARGRITA PETRO QIRJO, ZK 3285, SELENICË, SELENICË

GJERGJ KASTRIOT ALUSHAJ, NAILE HITO ALUSHAJ ,ZK 1568, DUKAT, VLORË

BARJAM ZEBO MEZURAJ, HAMITE DERVISH MEZURAJ ,ZK 1061, BABICË E VOGEL, VLORË

VERA MUHAMET BAZINI, NARDI AZEM BAZINI, ZK 8602, PAVARËSIA, VLORË

ARBEN LABË ÇELAJ, SADE ZINI ÇELAJ ,ZK 1569, DUKAT, VLORË

PARIM CANE SELA, MIMOZA ZEQIR SELA, ZK 1061, BABICË E VOGEL, VLORË

TAULANT MEHMET MEMETI, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

NEVRIJE HAMDI MUÇO, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORË

SPIRO AVDULLA SERAJ, NATASHA HYSNI SERAJ, ZK 1265, BRATAJ, SELENICË

KRISTO MERSIN KONOMI, ZK 2306, KUÇ, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: