Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – POGRADEC

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA POGRADEC

AFISHIM PUBLIK

Datë 04.04.2023


Drejtoria vendore e ASHK Pogradec bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


SAZAN SYRJA KILLO, ZK 1214, BLETAS, POGRADEC

KRISTO NEVRUS NOVAKU, ZK 3188, RODOKAL I POSHTEM, POGRADEC

BASHKIM BASRI KADILLI,K 1298, BUÇIMAS ,POGRADEC

PËLLUMB SADIK RAMADANI, ZK 8282, RR"UNAZE", POGRADEC

ANDON SKËNDER DRAGOJ, ZK 3627, TREBINJË, POGRADEC


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: