Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 11.08.2023


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ALEKSANDËR HAXHI DOBI, ZK 8542, L"MANALAT", GJIROKASTËR

BRUNILDA SELFO HOXHA, ZK 8542, L"PALORTO", GJIROKASTËR

HAXHI MUFIT LAMKO ,ZK 8542, L"DUNAVAT 2", GJIROKASTËR

KUJTIM MUHAREM PESHKËPIJA, ZK 8543, L"ÇAFKË", GJIROKASTËR

MARIA KASËM TUSHE, ZK 8542, L"PALORTO", GJIROKASTËR

SABAHUDIN SADEDIN KODRA, ZK 8542, L"PALARTO", GJIROKASTËR

SPIRO KRISTAQ NAKA, ZK 8542, L"VARROSH", GJIROKASTËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: