Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 01.09.2023


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


OSMAN ABDYL FELAHI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

BASHKËPRONARËT DAKA ,ZK 8551, KAVAJË ,KAVAJË

SHPRESA XHEMAL KACBUFI, SULEJMAN QERIM KACBUFI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

XHEZAIR QEMAL HAVERIKU, FATMIR QEMAL HAVERIKU, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

RAGIP GANI KOLLÇAKU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

MASAR HASAN KIKU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

YMRI ABDULLA MEKA, ZK 3234, RROGOZHINË, RROGOZHINË

AGRON YMER LEKA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

TRASHGIMTARET E "EQEREM XHAKUPI", ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

TOMORR MUHAMET PILAVI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

DURIM SHEFQET XHAFA, FATMIRE HAJRULLA XHAFA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BUJAR RAGIP DAJSINANI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BASHKËPRONARËT ISUFI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: