LAJME

NJOFTIM

NJOFTIM Ne zbatim te ligjit nr.20/2020″ PER PERFUNDIMIN E PROÇESEVE KALIMTARE TE PRONESISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISË”, DREJTORIA VENDORE ASHK-GJIROKASTER, pas kontaktit dhe bashkepunimit te panderprere me banoret , perfundoi me sukses proçesin e legalizimit per “Godine banimi…
Lexo me shume …

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK Dt. 11.01.2021 Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për…
Lexo me shume …

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK Dt. 05.01.2021 Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për…
Lexo me shume …

NJOFTIM

NJOFTIM Vit i vështirë 2020, por Kadastra ka në dorë të qetësojë zemra dhe të lumturojë familje! Sot ishim në Kavajë për të dhënë lejen e fundit në Njësinë Administrative Helmës. Drejtori i Kadastrës Artan Lame së bashku…
Lexo me shume …

NJOFTIM

NJOFTIM Me miratimin e ligjit Nr. 20/2020 për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, u hoqen kushtet për verifikimin e vlefshmërisë së Akteve të marrjes së tokës në pronësi. Në bashkëpunim me Këshillin e…
Lexo me shume …

KONSULTIMI PUBLIK, ZK.1739 GJILEKË-(Blloku 1)

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK, ZK 1739 GJILEKË-(Blloku 1), BASHKIA HIMARË Në kuadër të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme në DVASHK, Vlorë, Kadastra Shqiptare njofton: Pas përfundimit të punimeve fushore dhe administrimit të dokumentacionit shtetëror për aktet e…
Lexo me shume …

ÇERTIFIKATA PËR TOKAT BUJQËSORE, SHIJAK

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Dt. 20.11.2020 Lame: Ky shesh me karrige bosh, është alarm për seriozitetin e kësaj pandemie. Dje në shesin qendror të Shijakut ishte parashikuar aktiviteti i rradhës i Kadastrës Shqiptare për fillimin e rregjistrimit masiv të…
Lexo me shume …

AFATI I FUNDIT PËR PLOTËSIMIN ME AMTP

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Dt. 12.09.2020 AFATI I FUNDIT PËR PLOTËSIMIN ME AMTP Siç jeni në dijeni, më 07.05.2020 hyri në fuqi ligji “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.E kemi thënë që në krye…
Lexo me shume …

FORMALIZIMI I PALLATEVE TE BRAKTISURA

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Dt. 31.08.2020 PALLATET E BRAKTISUR NGA INVESTITORI Pas reformës së legalizimeve masive, reforma e legalizimit të pallateve të braktisura, është reforma e dytë e madhe në fushën e formalizimit të pronës private në Shqipëri. Ky…
Lexo me shume …

Zgjatet afati i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Dt. 27.07.2020 Me propozim të Këshillit të Ministrave, Parlamenti i Republikës së Shqipërisë ka bërë disa ndryshime të ligjit 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme” datë 9.07.2020. Ndryshimi i ligjit shtyn afatin e rivlerësimit…
Lexo me shume …