Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

DREJTORIA ASHK VLORË

Dt. 17.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. LAZER NDUE SADRIA, LUMTURI SHEFIT AVDURRAMANI, ZK 8602, UJI FTOHTE, VLORE,
 2. ANDON MILO THANASI, ZK 8601, 15 TETORI, VLORE,
 3. DEFRIM XHAFER RAMO, ARJANA SELAM RAMO, ZK 8601, PARTIZANI, VLORE,
 4. VALENTINA ISMET LIKAJ, VLADIMIR FEJZO LIKAJ, ZK 2245, SELENICE, VLORE,
 5. NICA, TEFTA, TATJANA PERIKLI KRISTOFORI, ZK 3844, HIMARE, VLORE,
 6. VASILIKA THOMA VEJRO, ARBEN MIHALLAQ PAPADHOPULLI, ZK 3844, HIMARE, VLORE,
 7. PANDELI MILTO ZISI, KRISTIANA TODI ZISI, ZK 1952, HIMARE, VLORE,
 8. VASIL THOMA DUNI, MELI AVDUL DUNI, JORGJI LEFTER DUNI, PULIJE VANGJEL NANI, ZK 1481, DHERMI, VLORE,
 9. LUTO SHUAIP ALIRAJ, NERENXE ISMAIL ALIRAJ, ZK 1524, DRASHOVICE, VLORE,
 10. HASENI SADEDIN BILAJ, DALLANDYSHE GAQI BILAJ, ZK 8605, LIRIM, VLORE,
 11. STAVRO ANDREA GJIKURIA, ENTELA THODHORI GJIKURIA, ZK 1481, DHERMI, VLORE,
 12. VIOLETA ZIJA BRAHIMAJ, ZK 8601, PARTIZANI, VLORE,
 13. ALEKS PETRO PRIFTI, LEONORA SELAMI PRIFTI, ZK 2960, PILUR, VLORE,
 14. ARISTOTEL FOTO DUNI, ANILA ROLAND DUNI, ZK 1481, DHERMI, VLORE,
 15. LAZER NDUE SADRIA, LUMTURI SHEFIT AVDURRAMANI, ZK 8602, UJI FTOHTE, VLORE,
 16. KALO XHELO MANA, ZK 8601, HAJRO CAKERRI, VLORE,

Faleminderit!

DREJTOR

KLODIAN TROCI