Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KORÇË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KORÇË

AFISHIM PUBLIK

Datë 14.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.HAMDI MEHMET TELHA, ZK 8564, RR. PALI MINGA, KORCE

PANAJOT VANGJEL BIBO, ZK 2430, RR. EDIT DURHAM, KORCE

ASTRIT ISLAM SHALCANJ, ZK 8564, RR. HAXHI DOVRANI, KORCE

ERIOL AGRON MANOKU, ZK 8564, RR. ASIM VOKSHI, KORCE

SPIRO MIHAL KOTI, ZK 3790, VITHKUQ, KORCE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: