Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 09.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AGIM QAZIM GJEVORI, ZK 8524, ELBASAN, ELBASAN

EQEREM BESHIR ALI, ZK 1389, CERRIK, CERRIK

GEZIM SEIT KUME, ZK 2281, CERRIK, CERRIK

AGRON SEIT KUME, ZK 2281, CERRIK, CERRIK

VATH KASTRIOT CANI, ZK 2908, PEQIN, PEQIN

TAJAR ALI QERFOZI, ZK 8522, ELBASAN, ELBASAN

HASAN ISLAM ISLAMI, ZK 8526, ELBASAN, ELBASAN

ALDI HILMI KOZARIA, ZK 8524, ELBASAN, ELBASAN

ARTAN FILIP BODURRI, ZK 3327, ELBASAN, ELBASAN

SULEJMAN IBRAHIM PLAKALLIU, ZK 1767, ELBASAN, ELBASAN

FERDINAND DEMIR BAKRI, ZK 8522, ELBASAN, ELBASAN

FATMIR KAMER HARJA, ZK 8523, ELBASAN, ELBASAN

LEFTERIA JORGJI TARUSHA, ZK 8524, ELBASAN, ELBASAN

AURORA STAS KONDA, ZK 8523, ELBASAN, ELBASAN

SOKOL IZET CANELLARI, ZK 8526, ELBASAN, ELBASAN

HALIT HAMIT FAIKU, ZK 2908, PEQIN, PEQIN

ILMI SHYQYRI POPJA, ZK 3859, LIBRAZHD, LIBRAZHD

SAMI SULEJMAN SULA, ZK 2717, CERRIK, CERRIK

LUTFIJE SABRI SULA, ZK 8524, ELBASAN, ELBASAN

SKENDER SULEJMAN DANI, ZK 8524, ELBASAN, ELBASAN

HALIT SALI HOXHA, ZK 3077, CERRIK, CERRIK

KUJTIM SALI SPAHIU, ZK 8522, ELBASAN, ELBASAN

XHELAL SALI HOXHA, ZK 3077, CERRIK, CERRIK

MERKUR MITER SHAKA, ZK 2706, ELBASAN, ELBASAN

ALBI ALI HUSHI, ZK 1885, ELBASAN, ELBASAN

ZYBE SHAQIR KOMICI, ZK 2925, PRRENJAS, PRRENJAS

ZARE QAZIM BELBA ETJ, ZK 3468, PRRENJAS, PRRENJAS

PALI MERKUR QOSJA, ZK 8522, ELBASAN, ELBASAN

ZAMIRA ZARIF HOXHA, ZK 1842, GRAMSH, GRAMSH

AGIM MISIR KONI, ZK 2908, PEQIN, PEQIN

HAXHI ISMAIL BOCI, ZK 3913, LIBRAZHD, LIBRAZHD


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: