Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA RURALE 1

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANA RURALE 1

AFISHIM PUBLIK

Datë 09.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tirana Rurale 1 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AGIM FEIM FEJZO, ZK 1604, FARKE E VOGEL, TIRANE

ALI RAMAZAN HASA, ZK 3972, PETRELE, TIRANE

ARJAN HAXHI KASHARI, ZK 2380, DAJT, TIRANE

BLEDI HARASHIM ALTAFA, MANJOLA ARIAN ALTAFA, ZK 3347, SHENGJERGJ, TIRANE

ELIO AGIM KAMBERI, ZK 3347, SHENGJERGJ, TIRANE

ENVER ISMAIL HOXHAJ, ZK 1498, BERZHITE, TIRANE

ENVER SALI LEKZEQIRI, NURI SALI LEKZEQIRI, ZK 3426, SHISHTUFINE, TIRANE

FATLUM MAHMUT SHABA, ZK 1598, SHENGJERGJ, TIRANE

FIQIRI JAKUP DOKA, ZK 1450, DAJT, TIRANE

FLAMUR SALI KALEMI, ZK 3292, FARKE, TIRANE

HASAN SHYQYRI DERVISHI, ZK 3051, DAJT, TIRANE

HASAN ABDI KLLOJKA, ZK 2927, BERZHITE, TIRANE

HAXHI DALIP HOXHA, ZK 3051, DAJT, TIRANE

HYSNI JONUZ VODHA, ZK 3471, KRRABE, TIRANE

ILIR HALIL CANI, ZK 2947, PETRELE, TIRANE

ISUF SULEJMAN METAJ, LINDITA REXHEP METAJ, ZK 3426, TUFINE, TIRANE

LULE BEQIR KOCI +BP, ZK 3884, DAJT, TIRANE

RESHAT ZAIM LAMA, ZK 2947, PETRELE, TIRANE

SAMI RAIF ISLAMAJ, SAMIHA ZYBER ISLAMAJ, ZK 3266, SAUK, TIRANE

SOFIJE BAJRAM GJOSHI + BP, ZK 1946, PETRELE, TIRANE

KUJTIM QAMIL KITA, ZK 3347, SHENGJERGJ, TIRANE

MEFAIL MEHMET VLLACAJ, JETA HALIL VLLACAJ, ZK 1605, FARKE, TIRANE

SAMI ALI BALI, ZK 3292, FARKE, TIRANE

ROLAND MUHAREM LALA, BLERIM MUHAREM LALA, MUHAREM KALEM LALA, ZK 3976, DAJT, TIRANE

SELAM DEMIR BAKALI, ZK 2947, PETRELE, TIRANE

MUSA RRAPUSH PALI, ZK 3976, DAJT, TIRANE

OSMAN MAHMUT UKU, ZK 3517, PETRELE, TIRANE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: