Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA RURALE 2

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANA RURALE 2

AFISHIM PUBLIK

Datë 08.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tirana Rurale 2 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BAJRAM ALI AHMETI, ZK 3321, VAQARR, TIRANE

IRFAN ABDYL AGA, KASEM IRFAN AGA, SHEQERE ABDYL AGA, PAJTIM ABDYL AGA, ISLAM ABDYL AGA, ZK 3784, VAQARR, TIRANE

NEHAR NEXHIP VOCI, ZK 3866, KASHAR, TIRANE

ZHYDI QERIM CURRI, ZK 3935, NDROQ, TIRANE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: