Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK


Datë 22.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


MAKSIM SELMAN SORRAJ, LUMTURI SHYQYRI SORRAJ, ZK 8604, Bashkimi, VLORE


LAURETA FEJZI MEÇANI, KRESHNIK FEJZI MEÇANI, DIANA FEJZI MEÇANI, SELFIE ARIF MEÇANI, ZK 8604, 1 Maji, VLORE


IDAI METE ALLUSHAJ, ZK 1569, Dukat, VLORE


SEFTE NUREDIN MELIKA, ZK 8604, Bashkimi, VLORE


ANDREA FOTO ANDONI, DOINA XHAVID ANDONI, ZK 3844, Vuno, VLORE


ZELIHA HALIM HABIBAJ, ZK 8604, 1 Maji, VLORE


KOSTANDIN ZAHARIA KAÇELANO, VADIKA EVRIVIDH KAÇELANO, ZK 1952, Himarë, VLORE


ZAHARIA NIKO KAÇELANO, JENOVEFA GRIGOR KAÇELANO, ZK 1952, Himarë, VLORE


GËZIM KAJTAS MEÇAJ, VASILIKA RISTO MEÇAJ, ZK 8602, Pavarësia, VLORE


LORENC HASAN BIDINAJ, JULINDA DILAVER BIDINAJ, ZK 8604, Bashkimi, VLORE


TELO SHYQO SHAMETAJ, BATIJE FEIN SHAMETAJ, ZK 1952, Himarë, VLORE


HYSAMUDIN NIZAM SULO, MELEQE SELFO SULO, ZK 8604, 1 Maji, VLORE


ARBEN IDAI MANE, MARJETA KAPO MANE, ZK 8605, Osman Haxhiu, VLORE


VELEDIN SPIRO IDRIZAJ, ZK 2306, KUÇ, VLORE


GËZIM XHELO HAXHIA, DALLANDYSHE MEMET HAXHIA, ZK 8602, Uji Ftohtë, VLORE


ZAMIRA XHEVDET SINAJ, MAKS XHEVIT MERKAJ, ZK 8602, 10 Korriku, VLORE


ANDREA ANESTI PUKA, ERIOLA ANESTI PUKA, OLSI ANESTI PUKA, LILJANA DHIMO PUKA, ZK 8605, Vlore, VLORE


DRITE METE BISHAJ, ZK 2308, Kuç-Himarë, VLORE


ELIDON NURI LAZAJ, MARJETA BEJKUSH LAZAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


MUARREM ZYLYFTAR LAZAJ, LULJETA DIVIT LAZAJ, RENARTO ZYLYFTAR LAZAJ, KIMETE FERIK SEFERAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


PELIVAN HETEM GJIKAJ, MARGARITA YLVI GJIKAJ, ZK 8601, Vlore, VLORE


KLITON BARDHOSH ALIRAJ, IRENA AGRON ALIRAJ, ZK 2476, Vlore, VLORE


ENGJELL MELEQ SALI, YLLI MELEQ SALI, MIRELA MELEQ ARAPI, HEKTOR MELEQ SALI, ZK 8604, Vlore, VLORE


DALLANDYSHE ZYBER BACO, ASTRIT ZYBER MUSTAJ, VJOLLCA ZYBER MALAJ, ILIR ZYBER MUSTAJ, EDMOND ZYBER MUSTAJ, GJERGJI ZYBER MUSTAJ, ZK 8602, Vlore, VLORE


HALIM RAZIP DERAJ, GEZIME LIPE DERAJ, ZK 1060, Vlore, VLORE


DITA SHAHIN DANAJ, SONILA BORO LESKAJ, ZIKA BORO VRANISHTI, FATMIRA BORO RRAPAJ, KLODIAN BORO DANAJ, ANITA BORO SINANAJ,, ZK 3576, Tërbaç-Himarë, VLORE


FLORJAN AGIM DULE, ZK 8604, Vlore, VLORE


ALEKS DHIMITRI BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


NAPOLON DHIMITRI BALA, DHOKSI LLAZAREQ BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


BASTRI MUHEDIN OSMENAJ, FROSINE BARJAM OSMENAJ, ZK 1881, Selenicë, VLORE


FLORETA KOSTAQ BUBUNI, MIRANDA KOSTAQ MONE, ELSA KOSTAQ KONDI, THEODHORAQ KOSTAQ BASKO, ZK 8605, Vlore, VLORE


ANDREA ANESTI PUKA, ERIOLA ANESTI PUKA, OLSI ANESTI PUKA, LILJANA DHIMO PUKA, ZK 8605, Vlore, VLORE


DRITE METE BISHAJ, ZK 2308, Kuç-Himarë, VLORE


ELIDON NURI LAZAJ, MARJETA BEJKUSH LAZAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


MUARREM ZYLYFTAR LAZAJ, LULJETA DIVIT LAZAJ, RENARTO ZYLYFTAR LAZAJ, KIMETE FERIK SEFERAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


PELIVAN HETEM GJIKAJ, MARGARITA YLVI GJIKAJ, ZK 8601, Vlore, VLORE


KLITON BARDHOSH ALIRAJ, IRENA AGRON ALIRAJ, ZK 2476, Vlore, VLORE


ENGJELL MELEQ SALI, YLLI MELEQ SALI, MIRELA MELEQ ARAPI, HEKTOR MELEQ SALI, ZK 8604, Vlore, VLORE


DALLANDYSHE ZYBER BACO, ASTRIT ZYBER MUSTAJ, VJOLLCA ZYBER MALAJ, ILIR ZYBER MUSTAJ, EDMOND ZYBER MUSTAJ, GJERGJI ZYBER MUSTAJ, ZK 8602, Vlore, VLORE


HALIM RAZIP DERAJ, GEZIME LIPE DERAJ, ZK 1060, Vlore, VLORE


DITA SHAHIN DANAJ, SONILA BORO LESKAJ, ZIKA BORO VRANISHTI, FATMIRA BORO RRAPAJ, KLODIAN BORO DANAJ, ANITA BORO SINANAJ, ZK 3576, Tërbaç-Himarë, VLORE

FLORJAN AGIM DULE, ZK 8604, Vlore, VLORE


ALEKS DHIMITRI BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


NAPOLON DHIMITRI BALA, DHOKSI LLAZAREQ BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


BASTRI MUHEDIN OSMENAJ, FROSINE BARJAM OSMENAJ, ZK 1881, Selenicë, VLORE


FLORETA KOSTAQ BUBUNI, MIRANDA KOSTAQ MONE, ELSA KOSTAQ KONDI, THEODHORAQ KOSTAQ BASKO, ZK 8605, Vlore, VLORE


ANDREA ANESTI PUKA, ERIOLA ANESTI PUKA, OLSI ANESTI PUKA, LILJANA DHIMO PUKA, ZK 8605, Vlore, VLORE


DRITE METE BISHAJ, ZK 2308, Kuç-Himarë, VLORE


ELIDON NURI LAZAJ, MARJETA BEJKUSH LAZAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


MUARREM ZYLYFTAR LAZAJ, LULJETA DIVIT LAZAJ, RENARTO ZYLYFTAR LAZAJ, KIMETE FERIK SEFERAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


PELIVAN HETEM GJIKAJ, MARGARITA YLVI GJIKAJ, ZK 8601, Vlore, VLORE


KLITON BARDHOSH ALIRAJ, IRENA AGRON ALIRAJ, ZK 2476, Vlore, VLORE


ENGJELL MELEQ SALI, YLLI MELEQ SALI, MIRELA MELEQ ARAPI, HEKTOR MELEQ SALI, ZK 8604, Vlore, VLORE


DALLANDYSHE ZYBER BACO, ASTRIT ZYBER MUSTAJ, VJOLLCA ZYBER MALAJ, ILIR ZYBER MUSTAJ, EDMOND ZYBER MUSTAJ, GJERGJI ZYBER MUSTAJ, ZK 8602, Vlore, VLORE


HALIM RAZIP DERAJ, GEZIME LIPE DERAJ, ZK 1060, Vlore, VLORE


DITA SHAHIN DANAJ, SONILA BORO LESKAJ, ZIKA BORO VRANISHTI, FATMIRA BORO RRAPAJ, KLODIAN BORO DANAJ, ANITA BORO SINANAJ, ZK 3576, Tërbaç-Himarë, VLORE


FLORJAN AGIM DULE, ZK 8604, Vlore, VLORE


ALEKS DHIMITRI BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


NAPOLON DHIMITRI BALA, DHOKSI LLAZAREQ BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


BASTRI MUHEDIN OSMENAJ, FROSINE BARJAM OSMENAJ, ZK 1881, Selenicë, VLORE


FLORETA KOSTAQ BUBUNI, MIRANDA KOSTAQ MONE, ELSA KOSTAQ KONDI, THEODHORAQ KOSTAQ BASKO, ZK 8605, Vlore, VLORE


ANDREA ANESTI PUKA, ERIOLA ANESTI PUKA, OLSI ANESTI PUKA, LILJANA DHIMO PUKA, ZK 8605, Vlore, VLORE


DRITE METE BISHAJ, ZK 2308, Kuç-Himarë, VLORE


ELIDON NURI LAZAJ, MARJETA BEJKUSH LAZAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


MUARREM ZYLYFTAR LAZAJ, LULJETA DIVIT LAZAJ, RENARTO ZYLYFTAR LAZAJ, KIMETE FERIK SEFERAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


PELIVAN HETEM GJIKAJ, MARGARITA YLVI GJIKAJ, ZK 8601, Vlore, VLORE


KLITON BARDHOSH ALIRAJ, IRENA AGRON ALIRAJ, ZK 2476, Vlore, VLORE


ENGJELL MELEQ SALI, YLLI MELEQ SALI, MIRELA MELEQ ARAPI, HEKTOR MELEQ SALI, ZK 8604, Vlore, VLORE


DALLANDYSHE ZYBER BACO, ASTRIT ZYBER MUSTAJ, VJOLLCA ZYBER MALAJ, ILIR ZYBER MUSTAJ, EDMOND ZYBER MUSTAJ, GJERGJI ZYBER MUSTAJ, ZK 8602, Vlore, VLORE


HALIM RAZIP DERAJ, GEZIME LIPE DERAJ, ZK 1060, Vlore, VLORE


DITA SHAHIN DANAJ, SONILA BORO LESKAJ, ZIKA BORO VRANISHTI, FATMIRA BORO RRAPAJ, KLODIAN BORO DANAJ, ANITA BORO SINANAJ, ZK 3576, Tërbaç-Himarë, VLORE


FLORJAN AGIM DULE, ZK 8604, Vlore, VLORE


ALEKS DHIMITRI BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


NAPOLON DHIMITRI BALA, DHOKSI LLAZAREQ BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


BASTRI MUHEDIN OSMENAJ, FROSINE BARJAM OSMENAJ, ZK 1881, Selenicë, VLORE


FLORETA KOSTAQ BUBUNI, MIRANDA KOSTAQ MONE, ELSA KOSTAQ KONDI, THEODHORAQ KOSTAQ BASKO, ZK 8605, Vlore, VLORE


ANDREA ANESTI PUKA, ERIOLA ANESTI PUKA, OLSI ANESTI PUKA, LILJANA DHIMO PUKA, ZK 8605, Vlore, VLORE


DRITE METE BISHAJ, ZK 2308, Kuç-Himarë, VLORE


ELIDON NURI LAZAJ, MARJETA BEJKUSH LAZAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


MUARREM ZYLYFTAR LAZAJ, LULJETA DIVIT LAZAJ, RENARTO ZYLYFTAR LAZAJ, KIMETE FERIK SEFERAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


PELIVAN HETEM GJIKAJ, MARGARITA YLVI GJIKAJ, ZK 8601, Vlore, VLORE


KLITON BARDHOSH ALIRAJ, IRENA AGRON ALIRAJ, ZK 2476, Vlore, VLORE


ENGJELL MELEQ SALI, YLLI MELEQ SALI, MIRELA MELEQ ARAPI, HEKTOR MELEQ SALI, ZK 8604, Vlore, VLORE


DALLANDYSHE ZYBER BACO, ASTRIT ZYBER MUSTAJ, VJOLLCA ZYBER MALAJ, ILIR ZYBER MUSTAJ, EDMOND ZYBER MUSTAJ, GJERGJI ZYBER MUSTAJ, ZK 8602, Vlore, VLORE


HALIM RAZIP DERAJ, GEZIME LIPE DERAJ, ZK 1060, Vlore, VLORE


DITA SHAHIN DANAJ, SONILA BORO LESKAJ, ZIKA BORO VRANISHTI, FATMIRA BORO RRAPAJ, KLODIAN BORO DANAJ, ANITA BORO SINANAJ, ZK 3576, Tërbaç-Himarë, VLORE


FLORJAN AGIM DULE, ZK 8604, Vlore, VLORE


ALEKS DHIMITRI BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


NAPOLON DHIMITRI BALA, DHOKSI LLAZAREQ BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


BASTRI MUHEDIN OSMENAJ, FROSINE BARJAM OSMENAJ, ZK 1881, Selenicë, VLORE


FLORETA KOSTAQ BUBUNI, MIRANDA KOSTAQ MONE, ELSA KOSTAQ KONDI, THEODHORAQ KOSTAQ BASKO, ZK 8605, Vlore, VLORE


ANDREA ANESTI PUKA, ERIOLA ANESTI PUKA, OLSI ANESTI PUKA, LILJANA DHIMO PUKA, ZK 8605, Vlore, VLORE


DRITE METE BISHAJ, ZK 2308, Kuç-Himarë, VLORE


ELIDON NURI LAZAJ, MARJETA BEJKUSH LAZAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


MUARREM ZYLYFTAR LAZAJ, LULJETA DIVIT LAZAJ, RENARTO ZYLYFTAR LAZAJ, KIMETE FERIK SEFERAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


PELIVAN HETEM GJIKAJ, MARGARITA YLVI GJIKAJ, ZK 8601, Vlore, VLORE


KLITON BARDHOSH ALIRAJ, IRENA AGRON ALIRAJ, ZK 2476, Vlore, VLORE


ENGJELL MELEQ SALI, YLLI MELEQ SALI, MIRELA MELEQ ARAPI, HEKTOR MELEQ SALI, ZK 8604, Vlore, VLORE


DALLANDYSHE ZYBER BACO, ASTRIT ZYBER MUSTAJ, VJOLLCA ZYBER MALAJ, ILIR ZYBER MUSTAJ, EDMOND ZYBER MUSTAJ, GJERGJI ZYBER MUSTAJ, ZK 8602, Vlore, VLORE


HALIM RAZIP DERAJ, GEZIME LIPE DERAJ, ZK 1060, Vlore, VLORE


DITA SHAHIN DANAJ, SONILA BORO LESKAJ, ZIKA BORO VRANISHTI, FATMIRA BORO RRAPAJ, KLODIAN BORO DANAJ, ANITA BORO SINANAJ, ZK 3576, Tërbaç-Himarë, VLORE


FLORJAN AGIM DULE, ZK 8604, Vlore, VLORE


ALEKS DHIMITRI BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


NAPOLON DHIMITRI BALA, DHOKSI LLAZAREQ BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


BASTRI MUHEDIN OSMENAJ, FROSINE BARJAM OSMENAJ, ZK 1881, Selenicë, VLORE


FLORETA KOSTAQ BUBUNI, MIRANDA KOSTAQ MONE, ELSA KOSTAQ KONDI, THEODHORAQ KOSTAQ BASKO, ZK 8605, Vlore, VLORE


ANDREA ANESTI PUKA, ERIOLA ANESTI PUKA, OLSI ANESTI PUKA, LILJANA DHIMO PUKA, ZK 8605, Vlore, VLORE


DRITE METE BISHAJ, ZK 2308, Kuç-Himarë, VLORE


ELIDON NURI LAZAJ, MARJETA BEJKUSH LAZAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


MUARREM ZYLYFTAR LAZAJ, LULJETA DIVIT LAZAJ, RENARTO ZYLYFTAR LAZAJ, KIMETE FERIK SEFERAJ, ZK 3396, Selenicë, VLORE


PELIVAN HETEM GJIKAJ, MARGARITA YLVI GJIKAJ, ZK 8601, Vlore, VLORE


KLITON BARDHOSH ALIRAJ, IRENA AGRON ALIRAJ, ZK 2476, Vlore, VLORE


ENGJELL MELEQ SALI, YLLI MELEQ SALI, MIRELA MELEQ ARAPI, HEKTOR MELEQ SALI, ZK 8604, Vlore, VLORE


DALLANDYSHE ZYBER BACO, ASTRIT ZYBER MUSTAJ, VJOLLCA ZYBER MALAJ, ILIR ZYBER MUSTAJ, EDMOND ZYBER MUSTAJ, GJERGJI ZYBER MUSTAJ, ZK 8602, Vlore, VLORE


HALIM RAZIP DERAJ, GEZIME LIPE DERAJ, ZK 1060, Vlore, VLORE


DITA SHAHIN DANAJ, SONILA BORO LESKAJ, ZIKA BORO VRANISHTI, FATMIRA BORO RRAPAJ, KLODIAN BORO DANAJ, ANITA BORO SINANAJ, ZK 3576, Tërbaç-Himarë, VLORE


FLORJAN AGIM DULE, ZK 8604, Vlore, VLORE


ALEKS DHIMITRI BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


NAPOLON DHIMITRI BALA, DHOKSI LLAZAREQ BALA, ZK 1952, Himarë, VLORE


BASTRI MUHEDIN OSMENAJ, FROSINE BARJAM OSMENAJ, ZK 1881, Selenicë, VLORE


FLORETA KOSTAQ BUBUNI, MIRANDA KOSTAQ MONE, ELSA KOSTAQ KONDI, THEODHORAQ KOSTAQ BASKO, ZK 8605, Vlore, VLORE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: