Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 02.05.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ELENI KRISTO ANDRUÇI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

LEFTER LAME LIKAJ, ZK 1982, ILJAS, HIMARË

THOMA DHIMIOTRAQ STEFO, ERMIRA MIFTAR STEFO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

DHIMOKRATIS SOKRAT RAPO, ANDONIKA NIKOLLA RAPO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

PIRO MANTHO BALA, ANGJELINA KSENOFON BALA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

GJINOVEFA NEÇO BALA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

THOMA KRISTO MALI, VJOLLCA VELÇO MALI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

JORGJI PETRO BELERI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

KOSTANDIN PILO KOÇO, LILJANA NIKO KOÇO, ZK 3844, VUNO, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: