Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 14.01.2022


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


VASILLAQ ÇAVO TUSHE, KRISANTHI PANO TUSHE, ZK 8603, DESHMORET, VLORË

VELI DAMIN MUSAI, ZK 8604, 24 MAJI, VLORË

PERI HAKAN IMERAJ, ZK 8605, KUSHTRIMI, VLORË

BUJAR HYSEN HYSENAJ,LUIZA ELHAM HYSENAJ, ZK 8602, UJI I FTOHTË, VLORË

AGUSH EQEREM ILJAZI,LINDITA MUHAMET ILJAZI, ZK 8603, PAVARËSIA , VLORË

KASTRIOT SUAIP KAMBERAJ,RAIMONDA KAME KAMBERAJ,ASTRIT SHUAIP KAMBERAJ,VASILIKA NAMIK KAMBERAJ, ZK 8603, PAVARËSIA , VLORË

NASIRE ESAT XHEMALI,REMZI HAMSI XHEMALI, ZK 8603, PAVARËSIA, VLORË

KOSTANDINA GAQO MOSKO, ZK 3844, VUNO, HIMARË

EKTOR FOTO GJIKA,THODHORA ANDRE GJIKA, ZK 3844, VUNO , HIMARË

DHIMITRULLA NAPOLON ANDONI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

ALQIVIADH PERIKLI ANDONI,EFTIQIA KOSTA ANDONI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

NIKO FOTO BAKA,KSANTHIPI TOQE BAKA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

PAVLLO PERIKLI MITRUSHI,GRETA VANGJEL MITRUSHI, ZK 3844, VUNO , HIMARË

ELSA KRISTOFOR BIZHGA,MAMICA KRISTOFOR DHAMO,ILIR KRISTOFOR GRILLO,DOLORESA NASHO KROI,RILINDA NASHO BEQARI,MONIKA JANI KNOLL, ZK 3844, VUNO, HIMARË

ANGJELLO NIKO GORO,KOSTANDINA JORGJI GORO, ZK 1952, HIMARË

KOSTAQ NIKO GORO, NATASHA FANOL GORO, ZK 1952, HIMARË

EPAMINONDA ARQILE BIFSHA,VASILIKA PETRO BIFSHA, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

ALEKS THOMA MITRUSHI,ARHILE THOMA MITRUSHI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

EFTIHI VANGJEL PANAJOTI, ZK 1739, GJILEK, DHËRMI

SEHIT SULEMËN KASHURI,HANKO ADEM KASHURI, ZK 8605, OSMAN HAXHIU, VLORË

RITO LAME MEÇAJ,GJORGJINA SAMI MEÇAJ, ZK 8602, 10 KORRIKU,VLORË

KOZETA KLEOMEN DEDE,SILVANA KLEOMEN DEDE,MIMOZA KLEOMEN SEMANJAKU, ZK 3844, VUNO, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: