Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – SARANDË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA SARANDË

AFISHIM PUBLIK

Datë 24.02.2022


Drejtoria vendore e ASHK Sarandë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


JETA THANAS PRIFTI, ZK 1421, ÇORRAJ, HIMARË

LULE TEFIK BOCI, ZK 1464, DELVINË,DELVINË

HEKTOR DRITO MUZHAJ, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

SPIRO NASHO GERBURA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

MERZAI SERJAN MULLA, ZK 1670, FUSH-VERRI, DELVINË

NIKOLLA JORGJI DASHI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

VASIL STAVRO TRULLA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

ELVIRA SOFOKLI GJONI, ZK 2806, NIVIC, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: