Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 18.01.2022


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


SHPËTIM AVDUL MENI, LILIANA KASËM MENI, ZK 8542, DUNAVAT, GJIROKASTER

SULEJMAN ABDURAMAN ÇENE, ZK 8542, 11 JANARI, GJIROKASTER

FATMIR ABDURAMAN ÇENE, ZK 8542, 11 JANARI, GJIROKASTER

ASTRIT MYRTEZA ÇERIBASHI, LILIANA PULLUMB ÇERIBASHI, ZK 8542, DUNAVAT II, GJIROKASTER

NUREDIN MYRTEZA ÇERIBASHI, SUZANA MITRO ÇERIBASHI, ZK 8542 ,DUNAVAT II, GJIROKASTER

MAKSIM YMER ÇAPULLARI, TATJANA AVNI ÇAPULLARI, ZK 8542, PALORTO , GJIROKASTER

ETLEVA VASIL HYSAJ, MEGI MUSTAFA HYSAJ, JONA MUSTAFA HYSAJ, ZK 8542, VARROSH , GJIROKASTER

ILIA JANI MOSHO, ELVIRA LEO MOSHO, ZK 2444, ÇUPRELE, LIBOHOVË

MARIKA NIKO KARANXHA, VENERANDA NIKO XHILLARI, ZK 2358, LABOVE E POSHTME, LIBOHOVË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: