Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 14.02.2022


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ENVER FADIL GURMANI, ISMAIL FADIL GURMANI, ZK 8524, PARTIZANI, ELBASAN

SULEJMAN GANI GODELLI, ZK 2908, L.XHAMI, PEQIN

AGRON KADRI SINANI, MAJLINDA KADRI ÇELA,TOMORR KADRI SINANI,TAULANT KADRI SINANI,MANJOLA KADRI MUSTA,KLODIAN KADRI SINANI,EMILIAN KADRI SINANI, ZK 8526, 28 NENTORI, ELBASAN

EDUARD SABAHUDIN BORDI,KASTRIOT SABAHUDIN BORDI, ZK 8523, 28 NENTORI, ELBASAN

MYSLIM BEQIR QOSJA, ZK 1262, BRANESH, ELBASAN

TAHIR AQIF LEKA, ZK 3376, SHIRGJAN , ELBASAN

XHAVIT FAIK DALIPI, ZK 8522, SHENKOLL, ELBASAN

BEDRI RAMAZAN HASKURTI, ZK 1203 ,BIXELLENJA,ELBASAN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: