Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 28.04.2022


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BEDRIE MEMET HUSO,MARIGLENA ZHIGUR KORE, ARDIT ZHIGUR HUSO, ZK 8541, L.PLLAKË ,GJIROKASTËR

LULËZIM SHAHIN HUSO, ZK 8541, L.PLLAKË, GJIROKASTËR

ZUDI KUJTIM RUSTEMI, MERMERE NIMET RUSTEMI, ZK 2444, L.TEQE MËHALLË, LIBOHOVË

ELENA MYRTEZA LURANTU, ZK 8542 ,L.DUNAVAT, GJIROKASTËR

ILIR RUSHIT ZHULI + BP, ZK 8542, L.CFAKË, GJIROKASTËR

VIKTOR HAKI MALILE, ALMA ISMAIL MALILE, ZK 8541, L.11 JANARI, GJIROKASTËR

VULLNET HAKI MALILE,ALKETA SHAHIN MALILE, ZK 8541, L.11 JANARI, GJIROKASTËR

VEIZ METO MUÇO, DALLANDYSHE REUF MUÇO, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTËR

AGRON METO MUÇO, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTËR

VANGJEL KOÇO JOVANI, IRINI STEFAN JOVANI ,ZK 3580, F.TERIHAT, DROPULL

DHIMITRI VASIL PAPA, ZK 8542, L.11 JANARI, GJIROKASTËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: