Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Datë 30.05.2022


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


MYRVETE HALIT CENAJ, ZK 1819, GOSTIL, KUKËS

ZINI XHEVAT DURAKU, ZK 1176, BREG-LUMË, KUKËS

INDRIT XHEVAT DURAKU, DONISA KADRI DURAKU, ZK 3425, BREG-LUMË, KUKËS

BLERIM VELI HODA, ZK 2755, MUSTAFAJ, KUKËS

DRILON ESAT KËRXHALIU, ZK 1178, VANAJ, KUKËS

DASHNOR BAJRAM MUSTAFAJ, MAJLINDA SADRI MUSTAFAJ, ZK 1347, BAJRAM CURRI, TROPOJË

SHEFIR HAMËZ DEGA, ZK 2878, PAQËS, TROPOJË

PETRIT MAXHUN GECA, SHPRES XHEMALI GECA, ZK 2283, KRUMË, HAS

MEHMET REXH DAUTI, ZK 3873, ZAHRISHT, HAS

SHEFQET AHMET DAUTI, HYDAJETE ISUF DAUTI, ZK 1788, GOLAJ, HAS

BESMIR QERIM KOVAÇI, LIFE SHABAN KOVAÇI, ZK 3794, VLAHEN, HAS


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: