Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 04.10.2022


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


NEZIR NEBI TABAKU, ZK 2908, TEQE, PEQIN

SKËNDER XHEMAL KREKA, ZK 8524, KALA, ELBASAN

DITURI ISAK DINJA, FATBARDHA ISAK DINJA, ADELINA ISAK DINJA, ZK 8525, LAGJIA 5 MAJI, ELBASAN

ALI HEKURAN PETALLI, ZK 2346, KUSARTH , ELBASAN

ASTRIT HALIT CANI, ZK 2908, PEQIN, PEQIN

ALI BAJRAM ELEZI, ZK 1774, GJYRALË, CËRRIK

FLUTUR AHMET TOSKA, ZK 8523, DYLI HAXHIRE, ELBASAN

FATIME AHMET DISHA, ZK 8525, 5 MAJI, ELBASAN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: