Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 05.04.2023


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ISMAIL OSMAN HOXHA, ZK 1850, GREZHDAN, DIBËR

LUQANE SULEJMAN ÇUPI, ZK 1326, MAT ,BURREL

FATMIR SELIM SELISHTA, ZK 2592, MAQELLARË, DIBËR

ANDREA HYSEN GJONI, ZK 2592, MAQELLARË, DIBËR

ARIF SHAQIR TAFÇIU, ZK 2592, MAQELLARË, DIBËR

ADEM TOFIK QOKU, ZK 2592, MAQELLARË, DIBËR

SHABAN RUSHIT ZHUKA, ZK 2366, LACES, DIBËR

ARTAN JONUS BUSHI, ZK 2153, KISHAVEC, DIBËR

KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPËRISË, ZK 1320, BURIM, DIBËR

ZHANI MEHMET ALIA, ZK 3638, TRENE, DIBËR

KLODJAN MEHMET ALIA, ZK 3638, TRENE, DIBËR

SEJFULLA HAZIS MUCA, ZK 1225, BLLATE E POSHTME, DIBËR

NURI MYSLIM HOXHA, ZK 1850, GREZHDAN, DIBËR

SURJA BEKTASH DEMA, ZK 3638, PJECE, DIBËR

QATIP NURI XHOKA, ZK 3482, SOHODOLL, DIBËR

SURJA BEKTASH DEMA, ZK 3638, PJECE, DIBËR

NAZMI QAZIM ET'HEMI, ZK 2592, MAQELLARË, DIBËR

SAMI OSMAN KURTI, ZK 3444, BULQIZË, DIBËR

MENDU MEHMET GJONI, ZK 2592, MAQELLARË, DIBER

PETRIT ESAT NEZIRI, ZK 2122, KATUND I VOGEL, DIBËR

HAJRI HALIM ILNICA, ZK 1320, BURIM, DIBER

RUSTEM AHMET HYSENAJ, ZK 1850, GREZHDAN, DIBËR

RAMADAN SAMI CAPA, ZK 1224, BLLATE E SIPERME, DIBËR

ENTONI BESNIK SKUKA, ZK 1662, FUSHE E VOGEL, DIBËR

KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPËRISË, ZK 1850, GREZHDAN , DIBËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: