Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 05.04.2023


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ESAT BASRI GJURA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR

ORGITO MUNIR HAXHIU, ZK 2592, MAQELLARË, DIBËR

KALOSH MERSIM KOLAVERI, ZK 1326, BULRREL, MAT

ARTUR RAMIZ DRIZI, ZK 2153, KISHAVEC, DIBËR

FREDI ARIF KALLAVERJA, ZK 2932, KALLAVERE, DIBËR

ERGEN HASAN KALLAVERJA, ZK 2932, KISHAVEC, DIBËR

ILJAZ FEMI KALLAVERJA, ZK 2932, KALLAVERE, DIBËR

ROLAND BARDHUL KALLAVERJA, ZK 2932, KALLAVERE, DIBËR

PELLUMB GANI KALLAVERJA, ZK 2932, KALLAVERE, DIBËR

ALKET FATMIR KALLAVERJA, ZK 2932, KALLAVERE, DIBËR

SUL MEHMET CANI, ZK 2386, ZALL-DARDHE,DIBËR

ZYHDI ARIF TOLA, ZK 1326, BURREL, MAT


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: