Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 11.05.2023


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


PETRIT MIFTAR BEGAJ, ZK 8605, LIRIM, VLORË

EVGJENI KIU PRENÇI, SOTIR NASI PRENÇI, ZK 8603, DËSHMORËT, VLORË

SHPRESA PETRO KOKUSHTA, IRIDA NIKO BASHA(KOKUSHTA),GJERGJI NIKO KOKUSHTA,JANULLA GOGO MULLAI(KOKUSHTA),FJORET GOGO LULI(KOKUSHTA), PIRO GOGO KOKUSHTA, ZK 3844, VUNO , HIMARË

FATMIR SHABAN DAHRIU, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORË

MARJANA THIMJO ANDONI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

HELIDON FILIP MAKO, EGLANTINA TAJAR MAKO ,ZK 2863, PALASË, HIMARË

FOTO VANGJEL LESKO, GJINOVEFA THEODHOR LESKO, ZK 1481, DHËRMI, VLORË

ALEKS STEFO DUNI, ZK 1481, DHËRMI, HIMARË

ALQI LLOI DUPI,MARGARITA THODHORI DUPI, ZK 2765, NARTE, VLORË

ENVER SELFO MEÇAJ, ZK 3621, TRAGJAS, VLORË

LABIKË SULEJMAN ZOTAJ,XHEVDET QANI ZOTAJ, ZK 3621, TRAGJAS , VLORË

NEFIZE SHABAN REXHO, ZK 8602, 10 KORRIKU ,VLORË

PAULA QEMAL MUSTAFA, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

DHIMITRAQ KSENOFON MOSKO, ELSA PIRO MOSKO, ZK 8601, PARTIZANI, VLORË

FLAMUR QEMAL SULO, VALENTINA RUZHDI SULO ,ZK 8601, VLORË, VLORË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: