Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 12.05.2023


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


SHEMSI DILAVER SHEHU, ZK 2932, PESHKOPI , DIBËR

MIFTAR OSMAN DRIZI, ZK 2153, KISHAVEC, DIBËR

ADRIATIK NUREDIN SHABANI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR

SURI ZEQIR ÇENGA, ZK 2958, PILAFE, DIBËR

RIZVAN HALIT HOXHA, ZK 2300, KUBEN , DIBËR

ZEQIR SEFEDIN PRENÇI, ZK 2300, KUBEN, DIBËR

SHEMSI MIFTAR PERGJEGJI, ZK 1663, FUSHË KASTRIOT, DIBËR

FARIZ XHEVDET REÇI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: