Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Datë 16.10.2023


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


MUHAMET XHEM CAHANI, ZK 1349, VRANISHT, HAS

ARIF SELMAN MAZRREKU, SHKURTE AHMET MAZRREKU, ZK 2282, KRUMË, HAS

PASHKË PJETËR GJURA, ZK 1993, JAHO SALIHI, TROPOJË

LULZIM HYSEN CENAJ ,ZK 1819, GOSTIL, KUKËS

SHKËLQIM JEMIN AXHAMI, ZK 3425, SHTIQËN , KUKËS


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: