Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 16.10.2023


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


MIHAL DHIMITRAQ MENIKO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

VANGJEL SADEDIN ÇELAJ, TRËNDELINË TELO ÇELAJ, ZK 1061, BABICË E VOGEL, VLORË

GJINOVEFA KOÇO RUCI, ZK 1739, GJILEKË, HIMARË

SERRI AZBI TOSKAJ, SANIJE MUÇO TOSKAJ, ZK 1552, DRITHAS, VLORË

ELIDON HAMIT SHAQIRI, FLORENCA BASNIK SHAQIRI, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORË

ANESTI DULE MAHILAJ, ELVIRA BAHRI MAHILAJ, ZK 8602, PAVARËSIA, VLORË

AGIM RIZA SALI, DALLANDYSHE ALI SALI, ZK 8603, 29 NËNTORI, VLORË

NASIP REMI IMERAJ, MIROSHE SHEFQET IMERAJ, ZK 8604, QERIBA DERRI, VLORË

LAVDOSH REMZI IMERAJ, VIOLETA LAVDOSH IMERAJ, ZK 8604, QERIBA DERRI, VLORË

GENCI HAMET MYRTO, ZK 1060, BABICË E VOGEL, VLORË

NUREDIN SHEFQET VESHAJ, ERVEHE SKËNDO VESHAJ, ZK 1881, GUMENICË, SELENICË

SHKËLQIM SHEFIT MAHMUTAJ, NERTILA ASTRIT MAHMUTAJ, ZK 1524, DRASHOVICË, VLORË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: