Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – BERAT

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA BERAT

AFISHIM PUBLIK

Datë 19.10.2023


Drejtoria vendore e ASHK Berat bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


PALI SPIRO GJONI,ZK 3682, DIMAL, BERAT

GRIGOR MIHAL KOJA, ZK 3682, DIMAL, BERAT

THANAS PEÇI KËRI, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

THOMA ZOI KËRI, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

ZYLKË RAMADAN KOSOVA, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

NDREK NUK VRUSHAJ, ZK 3682, DIMAL, BERAT

ANDON NASI ÇEPELE, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

ISUF HEKURAN BAZAJ+BP, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

KADRI ABEDIN HOXHA, ZK 3682, DIMAL, BERAT

RAPUSH REFIT CAUSHI ,ZK 3682, 4 SHTATORI, BERAT

MINELLA VASIL KËRI, ZK 3682, 18 TETORI, BERAT

VANGJEL TAQI DUKA, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

ZOI LLAZAR KËRI,ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

VIKTOR TOLI STRORI, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

RAPI KODHEL QOSE, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

NDINI KICI CIKO, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

QEMAL RAPI DASHI, ZK 3682, 4 SHTATORI, BERAT

RESMIJE BAHO,IRGEN BAHO, ALBINA BAHO, LINDA KEVANI, ZK 3682, 28 NËNTORI ,BERAT

XHELADIN BAJRAM RAPO, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT

ASTRIT BEQAR TAHIRAJ, ZK 3682, 28 NËNTORI, BERAT


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: