Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 16.11.2023


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


FITIM BELUL FETA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR

MEXHIT ARIF HOTI, ZK 1675, FUSHE E LURE, DIBËR

KUJTIM ZENEL BODINI, ZK 1958, HOMESH, BULQIZË

ABDI AHMET CANI, ZK 1164, BERSHI, KLOS

RAKIP HYSNI KAJA, ZK 1763, GORICE E EPERME, BULQIZË

HAXHI PLLUMB LLESHI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: