Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 05.06.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ANDON DHIMITRI NESTURI, KATINA MANTHO NESTURI, ZK 1739, GJILEKË, HIMARË

ESAT REMZI BAJAJ ,ZK 2306, KUÇ, HIMARË

KOLA NAÇO DHIMËGJOKA, MARIKA KOLO DHIMËGJOKA ,ZK 3844, VUNO, HIMARË

MERITA ALEKS KARAGUNI, MATILDA SPIRO LEKA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

NATASHA PETRO BOLLANO,SPIRO QIRJAKO BOLLANO,KALIOPI QIRJAKO BOLLANO,ANGJELLO QIRJAKO BOLLANO,ZK 1952, HIMARË, HIMARË

SPIRO QIRJAKO BOLLANO, ANGJELO QIRJAKO BOLLANO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

NEÇO LEFTER BOLLANO, KLIO KOÇO BOLLANO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: