Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

DREJTORIA ASHK VLORË

Dt. 10.12.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. SERIK VELI BALLA, ENGJELLUSHE FERAT BALLA,  ZK 8604,  24 MAJI, VLORË
 2. BARDHOSH BEQIR GJOKAJ, PERPARIM MUHAMET GJOKAJ, ZK 1524,  DRASHOVICE, VLORË
 3. GENCI LUFTI VELIU, NERIDA REXHEP VELIU, ZK 8602,  10 KORRIKU, VLORË
 4. KICO KICO ZAKA, GRIGOR FOTO PAPANIKOLLA, ALMA THEODHOR PAPANIKOLLA, ZK 1481,  DHERMI, VLORË
 5. KAJO SELIM GJOKA, VASILIKA MAZE GJOKA, ZK 8605,  KUSHTRIMI, VLORË
 6. DURIME HAXHI KUCI, ZK 8604,  BASHKIM, VLORË
 7. NOCE SHYQO DHAMAJ, GOLI QIRJO DHAMAJ, ZK 3285, SELENICE, VLORË
 8. DIKTORI HASAN SHANAJ, SHERO AHMET SHANAJ, ZK 1568, VLORË
 9. LEFTER KOCO XANI, LEONORA THANAS XANI, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 10. MARKO POLIKRON KOKAVESHI, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 11. ARQILE DHIMITER GUMA, PARASQEVULLA KOZMA GUMA, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 12. ARBEN SADILK MUCABREGU, ERVIOLA XHEMIL MUCABREGU, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 13. LISJEN ART KASMI, ZK 2046, KALLARAT, VLORË
 14. SOKRAT NIKOLLA TATO, VASILIQI TATO, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 15. LEON KOSTE LIKOKA, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 16. JANI ARISTOTEL CACI, VALENTINA KOCO CACI, MIMOZA ABDI CACI, ZK 2863, PALASE, VLORË
 17. PERIKLI SOFOKLI DUNI, LONORA PILO DUNI, ZK 1481, DHERMI, VLORË
 18. NEXHAT KADRI MEMETAJ, FLORETA SHQFQET MEMETAJ, ZK 8604, 1 MAJ, VLORË
 19. VEZIR THODHORI GJIKOKAJ, ORELDA SERVET GJIKOKAJ, ZK 2863, PALASE, VLORË
 20. SIMO SPIRO DHIMA, ATHINA SIMO DHIMA, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 21. ERMIONI JANI NDRENIKA, ZK 3824, LIVADHE, VLORË
 22. ERMIONI JANI NDRENIKA, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 23. XHEVAT DALIP BEQIRAJ, VOJSAVE MIHAL BEQIRAJ, ZK 1060, BABICE E MADHE, VLORË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ