Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Date 10.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


RAHMAN HYSEN CENAJ, HANIFE IDRIZ CENAJ ZK 1819 GOSTIL KUKES

RAHMAN HYSEN CENAJ, HANIFE IDRIZ CENAJ ZK 1819 GOSTIL KUKES

QAMIL REXHEP CAMAJ ZK 2593 MARGEGAJ TROPOJE

MEXHIT QERIM MUJA, GJYLE NEZIR MUJA ZK 3425 SHTIQEN KUKES

ILMI AVDI SHEHU, MANUSHAQE XHEMIL SHEHU ZK 3425 SHTIQEN KUKES

FATOS BEQI GJYRIQI, AFERDITA AVDI GJYRIQI ZK 1347 BAJRAM CURRI TROPOJE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: