Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 02.08.2022


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


EDUART LLAZAR MURRJA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

MYZAFER ZYHDI SKUQI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

AGIM ALI GJEPALI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

XHAVIT HYSEN SPANJOLLI (CENA), ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

MUHARREM NUREDIN MUKA, ZK 8552, KAVAJË ,KAVAJË

ADNAN BALI BEQIRI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

REXHEP HYSNI ALLA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SALI RIZAH BERISHA, ZK 2140, KERCUKAJ, RROGOZHINË

RIFAT RIZAH BERISHA, ZK 2140, KERCUKAJ, RROGOZHINË

DIANA JUSUF LESHI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SUZANA,XHAVIT,DRITAN,FIQRET,ALLABEJ, DABJANI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

XHEVAT TAHIR HOXHA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

MUHAMED QERIM CEKA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BESNIK MEXHIT KALIQI, ZK 8552, KAVAJË ,KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: