Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – SARANDË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA SARANDË

AFISHIM PUBLIK

Datë 02.08.2022


Drejtoria vendore e ASHK Sarandë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ANASTAS NIKO TURLLA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

VASIL VANGJEL GUNELLA, ZK 1430 ,ÇUKË, SARANDË

SPIRO NASHO GERBURA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

MUHAMET MAGRIP DRACI, ZK 1464, DELVINË ,DELVINË

DHIMITRAQ LEONIDHA KRONGO, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

MERQEZ EMIN ZEJNATI, OLANDA SAFET ZEJNATI, ZK 1464, DELVINË ,DELVINË

FAIK VELEDIN PRODA, ZK 1670, FUSH-VERRI, DELVINË

STEFAN DHIMITER SULO, ZK 1997, JANJAR, KONISPOL

VANI ANDROKLI TOTI, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

LEKE ZENEL ROBOÇI, MAJKO FERJAT ROBOÇI, ZK 3746, VERGO, DELVINË

ARISTIDH FOTO BAXHERI, ZK 2806, NIVIC, HIMARË

MUHAMET MUSTAFA KULLA, ZK 1464, DELVINË, DELVINË

ALEKSANDRI JORGO KOLONJA, ZK 1430, ÇUKË,

ELENI JORGJI STILLO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDË

VIKTOR LUTFI BOÇI, ZK 1464, DELVINË ,DELVINË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: