Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – LEZHË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA LEZHË

AFISHIM PUBLIK

Datë 02.08.2022


Drejtoria vendore e ASHK Lezhë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


PJETËR ZEF MARKU, ZK 3244, RRUBIK, MIRDITË

XHEMAL LIMAN CYSA, ZK 2364, LAÇ, KURBIN

PASHK ZEF BIBAJ, ZK 1890, GURËZ, KURBIN

KLAUDIAN ISUF ZHEJANI, ZK 8631, LEZHË, LEZHË

AGE PJETER TOMA ,ZK 1879, GRYKË-LUMI, LEZHË

GJIN ZEF GJOKAJ, ZK 8631, LAGJIA VARROSH, LEZHË

LLESH GJON MARKU, ZK 2364, LAÇ, LEZHE

DOD GJET KOLAJ, ZK 3224, RRËSHEN ,MIRDITË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: