Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 26.09.2022


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ZEJNEPE RIZA VELIU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

HYSNI QAZIM HYKA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SKËNDER ZYHDI DOLLIJA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

SAJMIR RIFAT BARUTI, ZK 2140, KERCUKAJ, KAVAJË

ELMAZ FASLLI KAJA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SKËNDER SHABAN ÇELÇIMA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ADEM HYSEN CENJA(SPANJOLLI), ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

KLARITA THANAS BULI, TANKE NES BULI, MAJLINDA THANAS BULI, THANAS SOTIR BULI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

DERVISH MAHMUD NALLBANI ,ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

FLORIAN AHMET HYLVIU, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: